Самохвал Ірина Вікторівна

Самохвал Ірина Вікторівна

18.12.2017 в 15:44 Вчитель трудового навчання 287 MrVoxa

Дата народження: 26 квітня 1987 року.

Посада: вчитель трудового навчання та образотворчого мистецтва.

Закінчила: Мистецький факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка за спеціальністю "Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво".

Проблема над якою працюю: "Особистісно-орієнтований підхід у навчанні на уроках образотворчого мистецтва".

Головною моєю метою є: набуття молодим поколінням досвіду, досягнення високої культури, прищеплення моральної, правової, трудової, екологічної культури. Забезпечити умови для самореалізації особистості відповідно до їх здібностей, суспільних і власних інтересів, тому я вважаю, що особистісно - орієнтований підхід до кожної дитини є основою категорією педгогіки.