Будь толерантним всюди й завжди, люди однакові всі на Землі

Будь толерантним всюди й завжди, люди однакові всі на Землі

08.02.2019 в 12:20 Новини сайту 94 0 liuda

Якість будь-якого суспільства залежить від здатності людей співіснувати одне з одним, від того, чи сприймають вони одне одного, чи поважають і підтримують, чи навчаються одне від одного, чи об'єднують свої зусилля в ім'я загального добра, для постійного поліпшення свого матеріального й духовного життя. Як термін слово «толерантність» з'явилося в нашому краї не дуже давно. Але цього не можна сказати про його зміст. У словниковому запасі наших дідів і прадідів значилися слова «терпимість» та «миролюбність» (які виражали здатність не проявляти негативних реакцій), обумовлені історичними реаліями.

Різноманіття – це безцінна перевага, проте вона може виступати й джерелом напруги. Конфлікти на національному, етнічному, релігійному, політичному та інших підґрунтях стали ознакою сьогодення і в нашій країні. Але толерантність спроможна розряджати потенційні конфлікти. Усі ми хочемо, щоб війна швидше закінчилася і щоб у нашій країні знову запанував мир.

Населення Землі складається з представників різних культур, які сповідують різну релігію, мають різноманітні традиції. Кожна особистість індивідуальна, і насильство не повинне мати місце в житті людей. У повсякденному житті толерантність – це не бездіяльність, а активна життєва позиція, суть якої полягає не стільки в тому, щоб терпіти чужий спосіб життя, поведінку, звичаї, почуття, думки, ідеї або вірування, але охоче визнавати та приймати поведінку, переконання і погляди інших людей, які відрізняються від своїх власних. Разом із тим, прояв толерантності який співзвучний принципу поваги до прав людини, не означає терпиме ставлення до соціальної несправедливості, злочинів та правопорушень, відмову від своїх поглядів або поступки перед чужими переконаннями. Толерантність (терпимість) означає, що кожен вільний дотримуватися своїх переконань і визнавати таке ж право за іншими.

Так, люди за своєю природою розрізняються за зовнішнім виглядом, соціальним станом, мовою, статтю, поведінкою і цінностями. Цей перелік критеріїв відмінності можна продовжувати без кінця. Ми всі різні. Але ми всі рівні. Кожна людина має право жити в мирі та зберіганні своєї індивідуальності.

Толерантності потрібно вчитися і можна навчитися. Оскільки толерантність – це здатність людини, спільноти, держави чути і поважати думку інших, невороже зустрічати відмінне від своєї думки. Навчання починається з дітей, яких варто вчити бути просто «такими як усі», а, поважаючи інших, висловлювати свою точку зору та відстоювати власну позицію. Особливо важливо вчитися толерантності підліткам, адже в сучасному шкільному середовищі стала гостро така проблема, як булінг. Саме неуміння бути толерантними призводить до насилля будь-якого виду.

З метою ознайомлення учнів з поняттям «толерантність», виявлення основних рис толерантності, формування правильного уявлення щодо толерантної поведінки, виховання почуття поваги один до одного, до звичаїв, традицій і культури різних народів, комунікативної культури спілкування та взаєморозуміння, формування толерантного ставлення однокласників між собою, сприяння розвитку в учнів самосвідомості, яке допомагає дітям побачити себе та інших такими, які вони є насправді, розвитку терпимості до відмінностей між людьми педагогом-організатором Носенко Н.К. з учнями 6 класу було проведено ранкову зустріч - заняття «Будь толерантним всюди й завжди, люди однакові всі на Землі». Під час проведення вправи «Всі ми різні» діти змогли переконатися в тому, що всі ми різні та неповторні.

Діти разом із педагогом-організатором змогли розшифрувати поняття толерантності, коли підбирали синонім до кожної літери цього слова. Під час проведення інформаційної хвилинки школярі мали змогу ще раз переконатися, що у світі діють закони добра, терпимості, чесності, щирості, співпереживання та любові.

На завершення заняття здобувачі освіти створили «Дерево ТОЛЕРАНТНОСТІ», на листочках якого були зазначені риси толерантної людини, і діти мали можливість ознайомитись з цими рисами і в подальшому розвивати їх у собі. Учасники заходу змогли зробити спільний і дуже важливий висновок: «Толерантність - дорога до миру та співпраці".

Автор матеріала
Поділитись в соціальних мережах
Прикріплення
Відсутні
Додаткові функції
Друкувати
Надіслати другові
Коментарі
avatar