Зміни цінностей і норм поведінки в сучасній українській родині

Зміни цінностей і норм поведінки в сучасній українській родині

20.06.2021 в 08:58 Железковська О.Ю. 900 0 Helen

Англійська мова – найпоширеніша мова у світі. Англійська мова – це мова телебачення, комп’ютерів, Інтернету, наукових новинок, це можливість розширення свого кругозору. Англійська мова – це ключ до успішного майбутнього. Вивчення будь-якої іноземної мови розкриває перед нами нові можливості, робить багатшим наш духовний світ.

Не дивно, що уроки англійської мови в школі є одними з найважливіших, та найважчих для опанування. В умовах сучасної школи вивчення англійської мови не повинно бути звичайним та буденним. Тому вчителям англійської мови, доводиться варіювати свої методи роботи, змінювати свій стиль викладання відповідно до кожної вікової категорії та вимог сучасної освіти.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа.

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що організація вивчення англійської мови є неможливою без використання ІКТ на уроках англійської мови і, тим самим, ставить перед вчителями завдання їх активного використання, що забезпечує краще оволодіння учнями матеріалу.

Новизна досвіду полягає в оригінальному використанні інноваційних технологій (інтерактивного навчання, методу проектів, проблемного навчання, колективного взаємонавчання, ІКТ, елементів дослідницької роботи) в урочній та в позаурочній діяльності.

План-конспект уроку англійської мови у 11 класі

Тема: Changing Values and Norms of the Ukrainian Family

Підтема: Сім’я. Стосунки з батьками

Задачі: Учбова дискусія. Перегляд презентації PowerPoint Лексичні вправи. Аудіювання та читання тематичного тексту вправи. Текстові вправи. Діалогічне мовлення.

Цілі:

Практична: Удосконалювати вимову учнів. Практикувати учнів в усному мовленні. Ознайомити учнів з новим лексичним матеріалом теми. Тренувати учнів у вживанні нового лексичного матеріалу у мовленні на рівні слова, фрази та понадфразової єдності. Практикувати учнів у аудіюванні та читанні. Вчити учнів складати діалог-розпитування.

Освітня: Розширювати філологічний світогляд учнів. Збагачувати знання учнів з теми «Changing Values and Norms of the Ukrainian Family».

Розвиваюча: Розвивати фонематичний слух учнів, довготривалу, оперативну пам'ять, слуховий контроль, культуру читання, здатність вміння логічно, послідовно висловлювати думки іноземною мовою. Виховна: Виховувати інтерес до навчання, до вивчення іноземної мови, культуру спілкування, повагу до батьків.

Обладнання: Підручник (Л.В.Калініна, І.В.Самойлюкевич Англійська мова, 2011), комп’ютер, діапроектор, аудіо запис тексту, презентація PowerPoint, розмовні фрази, скоромовка, прислів’я.

Хід уроку

Етап 1. Початок уроку. Організація класу. Повідомлення теми і мети уроку учням

Мета: Залучити учнів до роботи на уроці

Прийом: Вітання, бесіда

T.: Good morning, dear friends! I am very glad to see you! I hope that everybody is in order. Look at the pictures and try to guess the topic of our lesson. Yes, exactly – it is “Family” and the topic of our lesson is “Changing Values and Norms of the Ukrainian Family“. I suppose this topic will be interesting for you, because family is very important in the life of any person, isn’t it. So, today we’ll learn more about relationship between children and parents have a discussion, activise learnt vocabulary in different exercises to remember them better, read a text. At the end of the lesson you are to make dialogues sharing your ideas on the text.

Етап 2. Мовленнєва зарядка

Мета: Ввести учнів у іншомовне середовище за темою уроку

Прийом: Робота з прислів’ям

T.: Read the proverbs and comment upon them!

There is a black sheep in every flock. - В сім’ї не без виродка.

A good wife makes a good husband. - Дослівний переклад: Хороша дружина робить хорошого чоловіка. (У хорошої дружини і поганий чоловік буде молодцем.)

Every family has a skeleton in the cupboard . Дослівний переклад: У кожної родини свій скелет у шафі.

Men make houses , women make homes . Дослівний переклад: Чоловіки будують дім , а жінки — сімейний затишок.

One scabby sheep will mar a whole flock . Одна паршива вівця все стадо псує.

T.: What are your ideas? Do you agree with that proverbs?

Етап 3. Учбова дискусія

Мета: Практикувати учнів в усному мовленні

T.: Do you get on well with your family members? Why/why not?

Do you respect your parents? Why/ why not?

Can you rely on your parents? Why/ why not?

Can your parents rely on you? Why/ why not?

T.: Now I have got some facts about British family. This is a text.

Етап 4. Активізація часових форм дієслова.

Мета: Практикувати учнів в читанні і письмі.

Task 1. Read the text. Open the brackets and write the verbs correctly.

The family in Britain (1, to change). The once typical British family (2, to head) by two parents has undergone substantial changes during the twentieth century. In particular there (3, to be) a rise in the number of single-person households, which (4, to increase) from 18 to 29 per cent of all households between 1971 and 2002. by the year 2020, it (5, to estimate) that there will be more single people than married ones. Fifty years ago this would have been socially unacceptable in Britain.

In the past, people (6, to get) married and stayed married. Divorce was very difficult, expensive and took a long time. Today, people’s views on marriage (7, to change).

People generally (8, to get) married at a later age now and many women do not want to have children immediately. They prefer to concentrate on their jobs and put off having a baby until late thirties.

Answers: 1 is changing; 2 headed; 3 has been; 4 increased; 5 is estimated; 6 got; 7 are changing; 8 are generally getting.

Етап 5. Робота в групах.

Мета: Практикувати учнів в усному мовленні.

Work in groups. How do relations norms change in Ukrainian families? Imagine that you are:

a) mother and you are speaking to your elder daughter about family relations;

b) a granny who tells her granddaughter about her youth;

c) actress who explains girls how difficult to have good relations in the family where wife is an actress.

Етап 6. Робота в парах.

Мета: Практикувати учнів в діалогічному мовленні.

Think in pairs. Are you an optimist or a pessimist when you need to solve some problems?

Етап 7. Перевірка домашнього завдання.

Мета: Практикувати учнів в усному мовленні.

Проектні роботи 1) “Families Fit Together: A Future Tourist Agent’s View”;

2) “Family Conflict Resolution: A Future Psychologist’s View”;

3) “Who Wears the Trousers in Your Family: A Future Sociologist’s View”.

Етап 8. Фізкультхвилинка.

Мета: Позбавлення м’язового та розумового напруження.

Етап 9. Активізація часових форм дієслова (з використанням ІКТ).

Мета: Практикувати учнів в читанні і письмі.

Task 1. Read and complete the extract from the novel "Ivanhoe" by Sir Walter Scott. For each of the empty space (1-8) choose the correct answer (A, B, C).

As the horseman (1) ___ on, they talked in Norman-French, the language used upper classes.

"What do you call the man to whose house we (2) ___ ?" said the Templar to his companion.

"Gedric of Rotherwood, answered the Prior, "and remember: he is very proud. He (3) ___ up for his Saxons so sternly, that he (4) ___ by everybody Gedric the Saxon".

"This Lady Rowena, his daughter, is very beautiful, I think?" said the Templar.

"Gedric (5) ___ not her father, "replied the Prior, " she is his distant relation; he is his guardian, and loves her as his own child. She is really beautiful, you (6) ___ it yourself. But he careful, brother Brian, how you look at Rowena and how you talk to her: if Cedric the Saxon (7) ___ like it, we will lose men. People say that he (8) ___ his own son out of the house because the young man fell in love with her. But here is the cross, and the night is so dark, that it is very difficult to see the paths. Which way did he tell us to turn? To the left?"

"To the right," said Brian.
"To the left, I think," said the Prior.
1 A were moving B moved C was moved
2 A rides B are riding C rode
3 A stand B stood C stands
4 A is called B was called C was calling
5 A will be B is C was
6 A saw B would see C will see
7 A does not B do not C had not done
8 A had turned B turned C was turning
Answers: 1-A; 2-B; 3-C; 4-A; 5-B; 6-C; 7-A; 8-B.

Етап 10. Робота в групах. Короткотривалий проект з використанням ІКТ.

Мета: Практикувати учнів в складанні короткотривалого проекту.

Task 1. Make up a project in Power Point: “The main rules of having good relationships in a family”.

Етап 11. Коментування домашнього завдання

T.: At home you are to write a brief article to a teen magazine about conflicts between parents and adolescents. Exercise on page 81 will be helpful to you. Look through it and say if everything is clear.

Етап 12. Підсумки уроку. Оцінювання

T.: So, what have we done at the lesson? What new have we learnt? What was interesting/boring/unusual? Why? Who was the brightest pupil of this lesson? Why? …(name of a pupil), assess the work of your classmates, please!

At the end of the lesson watch and listen to the video of a song “Because of you” and I hope that everything will be OK in your families.

T.: So, let us some up the ideas. Brainstorm and write what feelings refer to relationship between parents and children! (Possible scheme)

Список використаної літератури

1) Калініна Л.В., Самойлюкевич LB. Англійська мова: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.- К: «Наш час» - 2011
2) Гладка І.В. Усі уроки англійської мови 11 клас – рівень стандарту. – Харків: Видавнича група «Основа» - 2011

Сайти:

3) http://dovidka.biz.ua/angliyski-prisliv-ya-pro-sim-yu/
4) https://www.youtube.com/watch?v=W7ZvvQEhMJg

Автор матеріала
Поділитись в соціальних мережах
Прикріплення
Відсутні
Додаткові функції
Друкувати
Надіслати другові
Коментарі
avatar