Використання комп'ютера на уроках математики

Використання комп'ютера на уроках математики

20.02.2019 в 05:48 Дахно Л.О. 1539 0 l_sobchenko
В даний час одним з найголовніших завдань освіти є входження в сучасне інформаційне суспільство. До навчального процесу активно впроваджуються інформаційні технології, на уроках використовуються комп'ютерні навчальні програми, тестування, моделювання, презентації.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій підвищує ефективність і якість навчання, викликає у дітей підвищений інтерес і посилює мотивацію навчання. Їх застосування створює можливості доступу до свіжої інформації, здійснення «діалогу» з джерелом знань, заощаджує час.

Поєднання кольору, мультиплікації, музики, звукового мовлення, динамічних моделей і т.д. розширює можливості подання навчальної інформації. Застосування інформаційних технологій в навчальному процесі дає змогу зробити аудиторні і самостійні заняття більш цікавими, динамічними і переконливими, а величезний потік інформації, що вивчається легкодоступним.

Сучасні інформаційні технології надають вчителю величезний резерв технічної та технологічної підтримки, що вивільняє значну частину його часу саме для живого спілкування з учнями. З точки зору використання ІКТ на уроці, можна розділити ці уроки на три групи.

Приналежність уроку до тієї чи іншої групи обумовлює технічні умови та наявність відповідного програмного забезпечення для його проведення. Я пропоную подивитися, як я намагаюся ефективно використовувати ІКТ на кожному з цих типів уроків.

1. Уроки демонстраційного типу.

Цей тип уроків – один з найпоширеніших у моїй роботі на сьогоднішній день. Для його проведення потрібний кабінет, оснащений комп'ютером з виходом в інтернет. В якості програмного забезпечення я використовую матеріали готових програмних продуктів на флеш-картах, що містять великий обсяг фото, відео, аудіо інформації з різних тем математики.

Досить популярним стало використання презентацій до уроків. Презентація володіє наочністю і виразністю, це чудовий дидактичний та мотиваційний засіб, що сприяє кращому запам'ятовуванню навчального матеріалу. При її систематичному використанні збільшується продуктивність навчання. При поясненні нового матеріалу я часто використовую презентації.

Перш ніж почати перегляд, я ставлю перед учнями конкретні питання, відповіді на які діти в ході перегляду презентації повинні знайти самостійно. Це дозволяє мобілізувати увагу учнів, перевірити ступінь розуміння матеріалу презентації, при необхідності повернутися до окремих слайдів, зміст яких потребує коментарів чи пояснень. Уроки такого типу просто незамінні сьогодні. Ще К. Д. Ушинський говорив: "Знання будуть тим міцнішими і повнішими, чим більшою кількістю органів чуття вони сприймаються. Наступний тип уроків:

2. Уроки комп'ютерного тестування.

Одним з видів контролю знань, який останнім часом все більше входить у життя сучасної школи є тестування. Висока ефективність контролюючих програм визначається тим, що вони зміцнюють зворотний зв'язок у системі вчитель-учень. Тестові програми дозволяють швидко оцінювати результат роботи, точно визначити теми, в яких є прогалини в знаннях.

Розв'язуючи тести учень отримує об'єктивну оцінку знань і умінь. Конфіденційність результатів сприятливо позначається на психічному здоров'ї дитини. Саме тому я використовую уроки комп'ютерного тестування. Для проведення такого типу уроків необхідна наявність кількох комп'ютерів, так як учень повинен працювати на такому уроці тільки індивідуально. Наявність комп'ютерної програми, що дозволяє самостійно створювати подібні тести, значно спрощує завдання.

Сьогодні у мене є можливість самій розробляти і створювати комп'ютерні варіанти різних тестів, які я використовую на своїх уроках. Для роботи я використовую програму MyTest X. Наприклад, при вивченні теми «Відрізок. Промінь. Пряма» в 5 класі для перевірки теоретичних знань учнів я використала наступний тест в програмі MyTest X: Завантажити тест


 
3. Уроки з використанням ресурсів Інтернет

Для проведення таких уроків необхідна наявність комп'ютерного класу, вільний доступ до мережі Інтернет. Такі уроки дають можливість швидко знайти потрібну інформацію та перевірити свої знання. На таких уроках одна група отримує завдання знайти на даному сайті інформацію до уроку (зазвичай, я наперед прошу хлопців пошукати дану інформацію), або тестування в режимі online.

Використання комп'ютерної техніки відкриває величезні можливості для педагога: комп'ютер може взяти на себе функцію контролю знань, допоможе заощадити час на уроці, повніше ілюструвати матеріал, складні для розуміння моменти показати в динаміці, повторити те, що викликало труднощі, диференціювати урок у відповідності з індивідуальними особливостями учнів. Ефективність навчання забезпечується за рахунок раціонального використання часу на уроці, наочності, можливості швидкого переходу від однієї частини уроку до іншої.

Використання ІКТ на уроці дозволяє:
  • активізувати пізнавальну діяльність учнів;
  • забезпечити високий ступінь диференціації навчання (майже індивідуалізацію);
  • підвищити обсяг виконуваної роботи на уроці;
  • удосконалити контроль знань;
  • формувати навички справді дослідницької діяльності;
  • забезпечити доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів.

І як наслідок усіх цих складових має місце підвищення якості знань учнів. Інформатизація освітнього процесу - це реальність сьогоднішнього дня. Включення в хід уроку ІКТ робить процес навчання цікавим, створює у дітей бадьорий, робочий настрій, полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Але, не слід забувати і про наступне. Особлива увага на уроці з застосування ІКТ повинна приділятися здоров’ю учнів.

При організації уроку необхідно дотримуватися як санітарно-гігієнічних, технічних, так і ергономічних вимог до уроку. Проведення фізкультхвилинки, зарядки для очей на таких уроках бажані. Слід чергувати форми діяльності учнів при роботі з ІКТ-засобами. Наприклад, 20 хвилин теоретичного викладу, опитування, 15-20 хвилин роботи з ПК. Але не факт, що використання комп'ютера на уроці дає можливість опановувати математику «легко і щасливо».

Легких шляхів до науки немає. Але необхідно використовувати всі можливості для того, щоб діти вчилися з цікавістю, щоб усвідомили важливість математики, можливості для вдосконалення розумових здібностей.
Автор матеріала
Поділитись в соціальних мережах
Прикріплення
Відсутні
Додаткові функції
Друкувати
Надіслати другові
Коментарі
avatar