Види інтерактивних форм навчання

Види інтерактивних форм навчання

17.06.2021 в 21:17 Микитчук О.О. 730 0 OksanaMukutchyk

Ідучи на кожен урок, враховуючи індивідуальні особливості кожного учня, я приділяю велику увагу підготовці до спілкування зі своїми дітьми, а також вибору форм, методів роботи з ними. Перевагу надаю інтерактивній технології кооперативного, колективно-групового навчання, технології ситуативного моделювання, технології опрацювання дискусійних питань. Ґрунтовно продумую кожен урок, щоб він був спрямований на розвиток мовленнєвої та мовленнєвої діяльності учнів з логічними переходами від етапу до етапу. Інтерактивне навчання - це упорядкована взаємодія вчителя та учнів, що спрямована на досягнення визначеної мети.

1. Дискусія.

Дискусія - це активне висловлювання власних думок, тобто без інтерактивності вона просто неможлива. Учні отримують можливість не тільки здобути нові знання, а й використати, активізувати вже наявні. Такий вид роботи може бути використаний, коли існує факт, явище, висловлювання, думка, що викликає появу двох протилежних точок зору. Дискусія має бути виправданою логічно, змістовною та включати появу нової інформації, інакше вона не досягатиме мети - відтворення акту комунікації.

2. Мозковий штурм.

Ця форма інтерактивної діяльності є чи не найбільш цікавою, захоплюючою і, головне, невимушеною. Уявімо, існує факт, явище, поняття, що учні їх не знають чи не розуміють повністю. Тобто, існує та сама „інформаційна прогалина" в знаннях учнів, і заповнити її - мета вчителя. Яким чином вчитель може це зробити? По-перше, він може просто підказати учням правильну відповідь, позбавивши їх, таким чином, можливості використати наявні в них знання й бажання спромогтися знайти відповідь самостійно. По-друге, він може шляхом питань, натяків, логічних висловів, висловлювань довести їх до самостійного усвідомлення ідеї, факту, тобто заповнення „ інформаційної прогалини". Саме цей вид роботи називається "мозковий штурм".

3. Робота в групах.

Дуже важливим та не менш цікавим є групові форми роботи. У таких формах теж присутня подвійна спрямованість. По-перше, школярі працюють у групі однолітків, де вони можуть досить вільно висловити свої думки, мобілізувати знання. По-друге, після закінчення роботи, групи розпочинають дискутувати, обмінюватися думками та аргументами, таким чином, до роботи залучається ще й подвійна мотивація: мотив прояву особистості та самоствердження в групі та мотив досягнення колективної мети, що повинна бути доцільнішою, ніж іншої групи.

4.Парна робота.

Однією з основних форм парної роботи є „рольова гра". За наявності ситуації, що максимально наближається до реального життя, необхідних базових знань та творчого підходу, рольова гра ідеально відтворює інтерактивність під час уроку. Саме близькість до реального життя стає основним аспектом мотивації під час використання цієї форми роботи.

У сучасному суспільстві, в епоху загальноєвропейського розвитку змінюється і зростає статус іноземної мови як навчального предмета. З огляду на змінену роль іноземної мови як засобу спілкування та взаєморозуміння у світовому суспільстві, сучасна методика спрямована на досягнення відчутних результатів, що підкреслює необхідність посилення уваги до комунікативних аспектів вивчення мови.

Автор матеріала
Поділитись в соціальних мережах
Прикріплення
Відсутні
Додаткові функції
Друкувати
Надіслати другові
Коментарі
avatar