Проектна діяльність на уроках географії

Проектна діяльність на уроках географії

15.06.2021 в 09:45 Бондаренко О.В. 4408 0 Оксана

Метод проектів – єфективний засіб формування ключових компетентностей учнів.

Навчальний проект – це організаційна форма роботи, яка, зазвичай, починається на уроці, а далі, захопившись, учні можуть продовжувати її у позаурочний час. Проекти орієнтовані на засвоєння знань та розвиток умінь з теми одного, або кількох навчальних предметів.

Слово «проект» у перекладі з латинської мови означає «кинутий вперед».

Проектна технологія – одна із інноваційних технологій навчання і виховання. Я звертаюсь до цієї технології тому, що вона дає можливість у стінах школи формувати життєві компететності, творчу особистість, пробуджує і розвиває в дитині талант, дає можливості дітям осмислено застосовувати свої знання, реалізує їхні соціальні потреби, формує мотивацію до навчання.

Метою використання метода проектів є самостійне осмислення учнями географічних проблем, які мають життєвий сенс для них. Працюючи над проектом, прагну навчати учнів оволодівати комплексом географічних умінь — пізнавальних, практичних, оціночних, основ взаємодії, вчу набувати нові знання, інтегрувати їх. Організація навчання географії методом проектів дає можливість школярам стати рівноправним членом творчого колективу.

Бажаючи зробити навчання і виховання учнів більш цікавим та ефективним, створила певну систему роботи над проектом. Учнів перше знайомляться з даним методом уже у 5 класі і виконують свій останній проект у 10 класі. Зрозуміло, що проект виконаний учнем 6 класу, набагато простіший і не претендує на звання дослідницького , але вже у 6 класі учні вчаться ставити мету, визначають завдання, формулюють проблемні питання, гіпотезу, визначають головне у змісті, роблять висновки.

Я взяла до уваги 4 групи проектів, які пропоную учням до виконання:

практико-орієнтований проект, який спрямований на соціальні інтереси самих учнів і на вироблення конкретної програми дій;

дослідницький проект по структурі нагадує наукове дослідження. Він включає обгрунтовану актуальність вибраної теми, чітко визначені завдання дослідження, обовязкове висування гіпотези з наступною її перевіркою, обговорення отриманих результатів;

інформаційний проект зорієнтований на збирання інформації про який обєкт, явище з метою його аналізу, узагальнення і представлення широкій аудиторії;

творчий проект передбачає створення презентацій, це максимально вільний і нетрадиційний підхід до оформлення результатів роботи над проектом (театралізації, відеофільми, розробка маршрута та інше).

У процесі роботи учні школи виконують всі види проектів. Найбільш простими у виконанні та не потребують глибокого вивчення наукової літератури являються інформаційні та творчі проекти. Саме з них я і починаю знайомство з проектною діяльністю у 5-7 класах. На уроках природознавства пропоную створити творчі міні-проекти – наприклад, написати казку «Мандрівка Крапельки» про світовий кругообіг води, «Опале листя: користь чи шкода», «Світ галактик», «Бактерії корисні та шкідливі».

У 7 класі учні включають у творчі та інформаційні проекти матеріали своїх досліджень.

У 8 класі теми проектів більш серйозніші і потребують детальнішої роботи із статистичними даними, картографічним і довідковим матеріалом, додатковими джерелами інформації. Ці проекти можна назвати дослідницькими і результати можуть бути цікаві не тільки учасникам проекту, а й іншим школярам. Особливо це стосується тем екологічного спрямування.

Є суто дослідницькі проекти. Так, при вивченні теми «Населення України» (9 клас) учні створили дослідницький проект «Населення смт. Олександрівка». Це дозволило закріпити знання з даної теми в процесі дослідження. Результати роботи відображалися у вигляді таблиць, діаграм, пірамід вікового та статевого складу, графіків та теоретичних висновків, які підводили підсумок.

При вивченні в 10 класі розділу ІІ "Регіони та країнисвіту", традиційно учні знайомляться з найбільш розвиненими країнами Європи (Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія). Я запропонувала школярам створити електронні проекти по інших країнах, учні мене підтримали. В даному випадку мені залишилося лише розподілити напрямки діяльності, сформувати загальні вимоги, визначити мету та регламент часу на виконання. Обовязковою умовою виконання проекту було: показати особливість, неповторність кожної країни, використавши при цьому різні технічні можливості (звук, фон, графіку та інше).

У процесі роботи над проектами учні побачили як застосовуються їх знання для вирішення навчальних проблем. Вони вчаться систематизувати матеріали, виділяти головне, суттєве. При роботі у групі у них виховується почуття колективізму, взаємодопомоги, взаємопідтримки. Учні здобули навички роботи з компʾютерним програмовим забезпеченням, навчилися знаходити необхідну інформацію і обробляти її.

Автор матеріала
Поділитись в соціальних мережах
Прикріплення
Відсутні
Додаткові функції
Друкувати
Надіслати другові
Коментарі
avatar