Формування компетентностей та творчих здібностей учнів на уроках фізичної культури та захисту Вітчизни

Формування компетентностей та творчих здібностей учнів на уроках фізичної культури та захисту Вітчизни

16.06.2021 в 01:48 Голинський Г.А. 1949 0 MrVoxa

Аналіз роботи методоб’єднання за 2016-2017 н. р.

Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з державною національною програмою «Освіта» є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я. Розв’язання цього завдання передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально-виховного процесу, спрямованого саме на розвиток особистості учня.

Працюючи над проблемою "формування компетентностей та творчих здібностей учнів на уроках фізичної культури та захисту Вітчизни" педагоги реалізують особистісний підхід до учня як один з принципів організації навчально-виховної роботи, вирішують питання, як зробити процес навчання сферою самоствердження особистості.

Робота МО спрямована на вирішення науково-методичної проблеми рай методкабінету відділу освіти: «Розвиток творчої індивідуальності вчителя, підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових технологій навчання ». Всі члени МО охоплені методичною роботою, кожен учитель працює над своєю проблемою, має індивідуальний план самоосвіти. Теми запланованих виступів відповідають проблемі, над якою працює МО. Планування роботи МО здійснювалось на анкетно-діагностичній основі, було враховано теоретичну і фахову підготовку вчителів.

На засіданнях МО опрацьовано інструктивно-методичні листи та державні стандарти, вимоги навчальних програм, передовий досвід з розвитку творчих здібностей учнів. Розглянуті найважливіші питання застосування сучасних форм при вивченні предмету фізична культура та захист Вітчизни, вивчались методики впровадження сучасних освітніх технологій на уроках фізичної культури та захисту Вітчизни. Школі потрібен вчитель, який має високий рівень мислення, світогляду та досягає стабільних, позитивних результатів у навчанні. На підтримку вчителя працює методоб’єднання вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни.

В роботі між засіданнями опрацювали передовий досвід інших вчителів. Протягом року були розглянуті такі питання: Організація навчально-виховного процесу з фізичної культури та захисту Вітчизни у середніх та старших класах Підвищення ефективності уроку шляхом впровадження сучасних освітніх технологій. Особливості впровадження форм і методів активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках. Використання елементів інтеграції предметів фізичної культури та захисту Вітчизни.

  • Підвищення професійної майстерності вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни.
  • Забезпечити якісний рівень освіти з урахуванням інтересів, нахилів та здібностей школярів.
  • Створення відповідних умов для роботи з обдарованими дітьми.
  • Працювати над розвитком творчої особистості у системі позакласної роботи, покращити результативність участі у районних та обласних змаганнях.
  • Ширше застосовувати інтерактивні методи навчання;
  • Опрацювати питання компетентного підходу до вивчення предметів та впроваджувати в практику роботи кожного вчителя
  • Активізувати пізнавальну діяльність учнів, залучати їх до участі в іграх та конкурсах.
Автор матеріала
Поділитись в соціальних мережах
Прикріплення
Відсутні
Додаткові функції
Друкувати
Надіслати другові
Коментарі
avatar