Єгипет - дар Нілу

Єгипет - дар Нілу

20.06.2021 в 22:36 Бойко Н.І. 1238 0 MarynaBaldovska

Тема: Єгипет - дар Нілу

Мета:

- систематизувати та узагальни­ти знання учнів теми «Стародавній Єги­пет»;

- створити ситуацію досягнення успіху в індивідуальних та групових формах роботи учнів як спосіб розвитку пізнавального інтересу та активності учнів на уроці: розвивати вміння пра­цювати в групах;

- розвивати вміння вис­ловлювати свою думку;

- розвивати відповідальне ставлення учнів до прид­бання ними знань.

Обладнання: Карта «Стародавній Єги­пет» картки з завданнями., атласи, аплікації.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Активізація пізнавальної діяль­ності учнів.

Фронтальне опитування:

1. Які теми ми вивчили?
2. Де зародилося життя на Землі?
3.Чому саме в Африці зародилося життя первісних людей?
4.Які найдавніші держави старо­давнього світу ви знаєте?
5.Яка держава простяглася по течії річки Ніл?
6.Як звали фараона Єгипту, який увіковічив своє ім'я пірамідами.

II. Систематизація та узагальнення знань.

1. Завдання на здобуття першого ключа, адресоване голові експедиції.

Я, фараон Хеопс, вітаю вашу експе­дицію і бажаю успіхів. Дозвольте мені поставити перше експедиційне запитан­ня: де знаходилася моя країна і чим займалося її населення? Це питання я адресую голові експедиції.

2. Завдання на здобуття другого ключа.

(Кожен учень отримує картку з ре­ченнями, в яких треба вставити пропу­щені слова).

а) Завдання для учня, який працює на здобуття ключа.

На зміну неандертальцеві природа висунула людину нового типу або ... латинськими термінами. Люди цього типу займалися ... і вели ... спосіб життя.

б) Завдання І варіанту.

Близько ... років тому на Землі настало велике похолодання. Перші знаряддя праці людини …,…,… . На зміну пітекантропу природа висунула людину нового типу.

В) Завдання ІІ варіанту

Найдавнішим предком людини є ... .

Перші знаряддя людини ... . Землеробство первісних людей називається … .

(Відповідь учня, який працював на здобуття ключа, перевіряється та аналізується одразу. Відповіді решти учнів перевіряються під час роботи з тестами ).

Завдання на здобуття третього клю­ча.

Завдання для інтелектуала.

1. Чому єгиптяни в медицині вико­ристовували срібні інструменти?
2. Чому вважають, що людину створи­ла праця?
3.Яке призначення Сфінкса біля пірамід фараонів?
4.Завдання для здобуття четвертого ключика.

Учні працюють з тестовими завдання­ми.

а) Тест для учня, який працює на здобуття ключа.

Закінчити речення:

1. Перша столиця Єгипту єгипетською мовою - ...
2. Ім'я фараона, який відмовився від будівництва пірамід - ...
3. Загальна назва міст-держав у додинастичний період - ...
4. Друга столиця Єгипту - ...

б) Тест для І варіанту.

Закінчити речення:

1. Чоловік-раб єгипетською мовою -
2. Людина, якій належала верховна влада в Єгипті - ...
3. Бог, син бога Осіріса - ...
4. Фантастичні оповідання про богів -

в) Тест для II варіанту

Закінчити речення:

1. Ім'я бога, який вбив бога Осіріса -
2. Забальзамоване тіло - ….. .
3. Матеріал, на якому писали єгиптяни - ...
4. Материк, на якому розташовано Єгипет - ...

(Тести перевіряються учителем ра­зом з учнями )

5. Завдання на здобуття 5 ключа.

Усне опитування, робота з картою:

Хто розпочав великі завойовницькі походи Єгипту? Назвіть і покажіть країни, які було завойовано.

6. Завдання для здобуття 6 ключа.

У поданих реченнях необхідно вип­равити історичні помилки і записати ре­чення правильно.

а) Для учня, який працює на здобуття ключа.

Людські стада перетворилися на пле­мена. У Стародавньому Єгипті сіяли ку­курудзу. В Єгипті правило 35 династій.

б) Для І варіанту

Рабів в Єгипті називали «мертві». На Єгипетській землі до утворення держави налічувалося 60 номів. Головним богом у єгиптян був бог Сет.

в) Для II варіанту

Ніл розливається в січні. Панівним класом в Єгипті були селяни. Піраміда Хеопса сягає в висоту майже на 200 м.

7. Завдання для здобуття 7 ключа.

До якої галузі культури відносяться такі пам'ятки (архітектура, літерату­ра, живопис): міф про Осіріса, піраміда Хеопса, повість про Сіну хета, храм бо­га Ра, розпис на стіні храму, папірус з піснями єгиптян, палац фараона, зобра­ження богів в піраміді, гімн богу Нілу.

(Для перевірки береться будь-який зо­шит).

8. Чайнворд «Піраміда Хеопса»

1. Вчений, який розшифрував єгипетське письмо.
2. Жінка-фараон.
3. Єгипетські знаки письма.
4. Людина, якій належала верховна влада.
5. Місто-держава.

(Ім'я ченця в черво­них клітинках - Манефон).

III. Підсумок уроку.

Учитель.

Доходить до кінця наша екс­педиція. Пригадайте, якою була мета експедиції, чи досягли ми її? Визначить свою роль в досягненні мети. З якими труднощами ви зіткнулися під час екс­педиції?

(Учні обговорюють поставлені пи­тання, висловлюють свою думку щодо діяльності на уроці).

IV. Оцінювання учнів

Після аналізу своєї діяльності на уроці учні підраховують бали за кількістю жетонів, при необхідності вчитель корегує оцінювання учнів.

Автор матеріала
Поділитись в соціальних мережах
Прикріплення
Відсутні
Додаткові функції
Друкувати
Надіслати другові
Коментарі
avatar