Єдина родина в центрі України

Єдина родина в центрі України

20.06.2021 в 21:50 Андрущенко В.І. 816 0 MarynaBaldovska

Мета: поглибити знання учнів про толерантність, сформувати чітке уявлення про неї; учити учнів поважати традиції та культуру інших націй на території України; виховувати чуйність, взаємоповагу, людяність, терпимість, небайдужість.

Обладнання: відеоролик, національні костюми, пісня «Кіровоградщина» у виконанні Тетяни Яковенко, карта України, стікери, герб і прапор Олександрівщини.

Методи і прийоми: асоціативний ланцюжок, інтерактивна вправа «Толерантність», робота в групах, інтерактивна вправа «Коло дружби».

Епіграф:

Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш на звання людини.
(Сааді, перський поет ХІІІ ст.).

Хід уроку

I. Організаційний момент. Емоційна готовність до уроку.

II. Оголошення теми та мети уроку.

III. Основна частина уроку.

Слово вчителя:

Як ви думаєте, про що ми будемо говорити сьогодні на уроці? Давайте визначимо ключові слова уроку.

(На дошці записуємо: толерантність, родина, повага, рівноправ’я, тактовність, терпимість, людяність, доброта)

Слово вчителя

Особливої популярності набуло слово «толерантність». Давайте подумаємо, яку поведінку можна назвати толерантною. (перегляд відеоролика.)

Відеоролик «Про толерантність» ( 1 хв 16 с).

Риторичним залишилося запитання «Навіщо малювати всіх білим кольором, якщо існує стільки різних кольорів?» або навіщо створювати стереотипи і шаблони, визначаючи тільки загальноприйняте. Тож повернімося до обговорення поняття толерантності. Ваші думки.

Слово вчителя

Давайте пограємо в гру. (Запрошую 13 помічників, кожен учень отримує одну букву слова толерантність. Завдання: назвати риси толерантної людини на кожну з літер слова).

Т – товариський, тактовний, терпимий
О – особливий, оригінальний, обов’язковий
Л – лояльний, лагідний, ліберальний
Е – енергійний, елегантний, ефективний
Р – рівноправний, розсудливий
А– активний, авторитетний, амбіційний
Н – надійний, ніжний
Т – товариський, тактовний, терпимий
Н – необхідний, ніжний, надійний
І – інтелігентний
С – співчутливий
Т – тактовний, терпимий, товариський
Ь

Отже, толерантність – означає вільність щодо своїх переконань та прийняття переконань інших.

Перегляд відеоролика №2.

Презентація «Толерантність на різних мовах різних народів».

Слово вчителя:

Ми говоримо про толерантність у широкому розумінні слова. Наша Україна багатонаціональна держава, на її території проживають різні національності.

Перед вами карта України. Ваше завдання написати на стікерах, які національності проживають на якій території, і прикріпити їх на карту.

Отже, група людей некорінного, етнічного статусу, яка проживає на певній території називається національна меншина.

Слово вчителя

Національні меншини захищені Законом України Про національні меншини в Україні від 25.06.1992 року та Декларацією прав національностей України. Ці нормативно правові акти гарантують усім народам, національним групам, громадянам, які проживають на її території, рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права.

Учень 1

У національному складі населення України корінними є українці. Їхня чисельність становить приблизно 37541,7 тис. осіб, або 77,8% від загальної кількості населення. Національні меншини в Україні становлять приблизно 14 млн чол.., або 27,3% від усіх жителів. В Україні живуть представники понад 100 націй. Найчисельнішими з них є росіяни, євреї, білоруси, молдавани, болгари, поляки, угорці, румуни, греки, татари, вірмени, цигани та ін.

Учень 2

Найбільша етнічна меншина в Україні – росіяни. Їхня кількість становить 8334,1 тисяч осіб і становить 17,3%. Кожна з інших етнічних меншин становить менше 1% від загальної кількості населення, серед них виділяються білоруси (0,6%), молдавани (0,5%), кримські татари (0,5%), болгари (0,4%), угорці (0,3%), румуни (0,3%), поляки ( 0,3%), євреї (0,2%), вірмени ( 0,2%), греки ( 0,2%), Роми (0,1%), грузини (0,1%) та ін.

Учень 3

В Україні розселення етносів має виразну регіональну визначеність. Центральна й Північно-Західна Україна є історично основними регіонами розселення українського етносу, який найменше «розбавлений»іншими етносами. Найбільша частка українців у населенні Тернопільської (96,8%) та Волинської (94,6%) областей, найнижча – в АР Крим (25,8%),Луганській (51,9%), Донецькій (50,9%), Одеській (54,6%) областях.

Виходять учні у костюмах національних меншин.

Росіянка

Росіяни належать до давніх жителів України. Селитися на нашій землі вони почали ще з ХV ст. Багато їх поселилось на Слобідській Україні у ХVІ – ХVІІ ст. – на узбережжі Чорного та Азовського морів, у так званій «Новоросії». Наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст.., внаслідок бурхливого розвитку промисловості у Придніпров’ї, Донбасі в ці райони переселилась велика кількість російських робітників. Значна їх частина залишилась на постійне проживання в цих місцевостях. Чимало росіян переселилося в Україну після жовтневого перевороту 1917 р., в роки радянських п’ятирічок.

Білоруси

Білоруси – третя за кількістю громадян меншина в Україні. Її чисельність постійно зростає. В 2001р. їх кількість становила понад 275,8 тис., близько 80% з них проживало в міських поселеннях. Білоруси з давніх-давен селилися в Україні, спочатку – в її північних районах, а в ХVІІІ – ХІХ ст.. – на сході та півдні. Багато з них тепер проживає на сході та півдні України (Донецька, Луганська, Харківська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська області та АР Крим). Тут відсоток білорусів від їх загальної кількості в країні коливається від 16,1% (Донецька обл..) до 2,9% (Херсонська обл..). Майже 70% білорусів проживає у сільській місцевості Рівненської області.

Євреї

Значне місце серед національних меншин в Україні посідають євреї. Їх чисельність постійно скорочується, якщо в 1926 р. в Україні проживало 2.7 млн громадян єврейської національності, то в 1989 р. – 486,3 тис. осіб, то в 2001 р. – 103,6 тис. осіб. Зменшення кількості громадян цієї національності пов’язано із масовим знищенням їх німецькими фашистами в роки Другої світової війни та їх міграцію до Ізраїлю й в інші країни. Євреї з’явилися в Україні ще з часів Київської Русі. Прибули вони з кримських і грецьких колоній та хозарських областей. В ХV – ХVІ ст.. чимало євреїв переселилося в Україну з Польщі. На території Російської імперії євреям дозволили проживати лише у містах і невеликих містечках, де вони у багатьох випадках кількісно переживали населення інших етнічних груп. Особливо багато євреї було у міських поселеннях Волині, Галичини і Поділля.

Молдавани

В Україні проживає 258.6 тис. молдаван. Чимало їх осіло тут у XVI-XVII ст., коли молдавські кріпаки, рятуючись від турецького гноблення, цілими сім’ями переселялись в Україну. За післявоєнний період їх чисельність в Україні постійно зростає.

Учень 4

Два мільйони дітей навчаються в Україні мовами національних меншин. Україна є однією з небагатьох держав, де представникам національних меншин надано можливість здобувати повну середню освіту з усіх предметів рідною мовою (як правило, в європейських країнах національні меншини навчаються лише рідної мови, історії та культури).

Учень 5

Задоволенню інформаційних потреб сприяють 169 видань, які виходять мовами національних меншин, з них 46 мають загальнодержавну сферу розповсюдження.

Учень 6

Правовий статус національних меншин в Україні регулює Конституція України, Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 року, прийняті на їх підставі інші законодавчі акти, а також міжнародні договори України.

Учень 7

Згідно зі ст. 11 Конституції України держава сприяє розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Відповідно до ст. 53 Конституції України громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.

Вчитель.

На цій землі, мов сонце у росинці,
Що сходить у душі моїй щодня,
Зроднилися болгари, молдавани,
Росіяни й українці,- і тут мій рід, родина і рідня.

Кіровоградщина – край багатонаціональний, тут мешкають представники 98 національностей і народностей. Діють громадські організації національних меншин – росіян, поляків, болгар, німців, татар, євреїв, вірмен, азербайжанців, ромів, молдаван.

Вікторина.

Пригадайте які національні меншини живуть на території Кіровоградщини та Олександрівщини:

1) Новомиргородський р-н: молдавани, серби;
2) Бобринецький р-н: білоруси;
3) Вільшанський, Маловисківський р-н: болгари;
4) Олександрівський р-н: євреї, роми…;
5) с. Несваткове, Олександрівський р-н: білоруси;
6) с. Нова Осота: роми.

Інтерактивна вправа «Коло дружби»

Українка

Ми – люди, ми – життя, людина – воля,
Кохання – добро, життя – щастя, довіра, удача…
З народженням дароване воно,
І не буває й не було інакше!
Бачиш яскравий сонячний світ…
Бачиш – мати тобі усміхається…
Життя – воно єдине для всіх,
Та тільки на добре – добро повертається…

Росіянка

Хай буде світ переповнений весь
Емоціями, почуттями, віри…
І я – дитина іду навпростець
Туди, де всі лишаються своїми…
Що буде далі? Так чи ні?
Чи буде те що хочу я?
Чи буде сміх, думки, вірші?
Не сльози та не біль… Життя!!!

Єврейка

Так я – своя, своя!
В терпінні подих зупинився…
Я – цілий всесвіт! Я – земля!
Я – підліток що трохи загубився.
Наш світ такий несхожий та великий,
Ми різні, різні мови, статус, вік,
Але ми ж – люди! І добро творити
Не заборонено нікому на Землі!

Білоруска

Людина щиро дивиться у світ,
Вона все бачить, бачить море,
Ось небо, сонечко горить…
Немає зла, немає горя!
Я – за людей! Я вірю в себе!
Я бачу те як світ живе,
І кожен з нас любов несе
У серці – і життя цвіте!
Розкриємо серця, всміхнемось
І новий крок сміливіше вперед…
Давайте за руки візмемось
І цей запам’ятаємо момент!

(діти стають в коло, беруться за руки і разом виголошують гасло: «Будь толерантним всюди і завжди – люди однакові всі на Землі»)

IV. Узагальнення й систематизація вивченого.

Створення уявного Сонця толерантності.

Звучить пісня Т.Яковенко «Кіровоградщина».

Автор матеріала
Поділитись в соціальних мережах
Прикріплення
Відсутні
Додаткові функції
Друкувати
Надіслати другові
Коментарі
avatar